ΙΒΑΝΠΟΛ (ΜΟΛΑ-ΜΟΥΣΤΑΦΑ)

Ιβανπόλ (Μόλα-Μουσταφά)[1], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Είχε 1200 Έλληνες κατοίκους οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Κοκκινιά, Παλιό Αγιονέρι και Χέρσο Κιλκίς, Κουδούνια Δράμας, Καλαμαριά και Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, Αρμενοχώρι, Επτάμυλοι, Λιμνοχώρι και Νέο Καύκασο Φλώρινας.

Ιβανπόλ ή Μολομουσταφά[2]

Χωρίον της Επαρχίας Καγισμάν, κείμενον εις απόστασιν 23 χλμ από το Καρς. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 800 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς των Σάββας Χονδρομματίδης) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Κυριάκος Σιδερίδης και Γαβριήλ Αθανασιάδης. Εύρηνται εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην και Δράμαν.

Ιβανπόλ[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 100

Αριθμός ανδρών: 375

Αριθμός γυναικών: 425

Σύνολο : 800

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):1200

Ιβανπόλ [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Ιβανπόλ (Ιωαννούπολις): 572

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Ιβανπόλ, εξ Αργυρουπόλεως, Σχολ. Εκκλ. Και διδασκ.Ρωσσικ. κάτοικοι :570

Μολλά-Μουσταφά[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 718

Ιβάν-πολ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 792

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: -[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 407

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 420

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου