ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Μιχάλης Καλαϊδόπουλος[1] υπήρξε αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Ο ΚΟΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ»[2], από το τεύχος 42 (134) της 19 Σεπτεμβρίου 1934 μέχρι το φύλλο 27 (288) της 6 Ιουλίου 1937. Η αρχισυνταξία του υπήρξε η μακρύτερη (54,4%). Ο Καλαϊδόπουλος ήταν γεννημένος στο Καρς και πρόεδρος του δήμου (selsoviet) της Μιχαϊλοφκα. Δεν κατείχε καλά τη δημοτική γλώσσα.[1] ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ,Ο ΚΟΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΑΘΗΝΑ , 2010, σελ. 81

[2] Αναλυτικά για την εφημερίδα «Ο ΚΟΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ», σε ΑΓΤΖΙΔΗ ΒΛΑΣΗ, ό.π.

1 σχόλιο: