ΚΙΖΙΛ ΚΙΛΙΣΕ

Κιζίλ Κιλίσε[1], Διοίκησης Καγισμάν(Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Χωριό της περιοχής Σαρίκαμις με 650 κατοίκους καταγόμενους από το Πολάτ της Νικόπολης, που συντηρούσαν εκκλησία και διθέσιο δημοτικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Κιζίλ-Κιλισέ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Κιζίλ-Κιλισέ

Διοίκησις: Καγισμάν

Υποδιοίκησης: Χοροσάν

Αριθμός οικογενειών: 30

Αριθμός ανδρών: 225

Αριθμός γυναικών: 201

Σύνολο : 426

Κυζίλ ή Γυζίλ Κλισέ[3]

Χωρίον της Επαρχίας του Σαρήκαμις, εξ ου απέχει 25 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 508 κατοίκους, προελθόντας εκ Πολάτ Κολωνίας. Διετήρουν εκκλησίας και διθέσιον δημοτικόν σχολείον. Διευθυντής του σχολείου ήτο ο ιερεύς Αλέξανδρος Παναγιωτίδης και διδάσκαλος ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Κυζιλκλισελήδες εύρηνται εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην, Αθήνας και Κιλκίς.

Κιζίλ-Κιλισέ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 38

Αριθμός ανδρών: 281

Αριθμός γυναικών: 227

Σύνολο : 508

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 650

Κιζίλ-Κιλίσα[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Κζηλ κήλισα: 426

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Κηζήλ κίλισα, εκ Πολάτ, έχουσι σχολείον εκκλησιαστικόν και διδάσκαλον της Ρωσσικής, κάτοικοι :467

Κιζίλ-Κίλισα[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 610

Κηζήλ-κλησέ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 611

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 413

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 430

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου