ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΡΣ ΚΑΤΑ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1907

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 Κεφ. Στατιστική σελ. 1-47

ΠΙΝΑΞ XVIII[1]

“Εμφαίνων λεπτομερώς ολόκληρον τον Ελληνικόν πληθυσμόν του Κυβερνείου Καρς, ως ούτος ενεφανίζετο κατά την 1η Ιαν. 1907”

Πόλεις, Χωρία

Διοίκησις

Υποδιοίκησις

Αριθ. Οικογενειών

Αριθμ. Ανδρών

Αριθμ. Γυναικών

Σύνολο

Αζάτ

Καρς

Καρς

59

330

312

642

Αλή-Σοφή

Καρς

Σογκανλούκ

55

303

264

567

Αμπουλβάρτ

Καγισμάν

Χοροσάν

31

268

253

521

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

16

76

79

155

Αρδόστ

Καρς

Καρς

70

415

420

835

Αρσενάκ

Όλτι

Όλτι

21

98

87

185

Βαργενής

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

61

272

239

511

Βεζίνκιοϊ

Καρς

Καρς

82

425

545

970

Βερισάν

Καρς

Σογκανλούκ

55

248

260

508

Γέϊτζα

Καρς

Σογκανλούκ

60

255

257

512

[Γενίκιοϊ]

Καγισμάν

Χοροσάν

Γιαγ-Μπασάν

Καρς

Σογκανλούκ

82

327

280

607

Γιαλαούζ-Τσαμ

Καγισμάν

Καγισμάν

86

288

272

560

Γελ-Κετσμέζ

Καρς

Σογκανλούκ

115

360

336

696

Μπερδενέκ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

40

148

152

300

Γκουλιαμπέρτ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

106

469

493

962

Εμιρχάν

Καρς

Σογκανλούκ

47

226

198

424

Ζάλατζα

Καρς

Σογκανλούκ

100

339

338

677

Ζαμζελέκ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

38

152

146

298

Ιβάνπολ

Καγισμάν

Καγισμάν

78

324

290

614

Ισλαμσόρ

Καρς

Καρς

73

272

281

553

Καγισμάν

Καγισμάν

Καγισμάν

10

57

44

101

Καμισλή

Καρς

Σογκανλούκ

53

246

231

477

Καρακλής

Καρς

Καρς

70

469

473

942

Καράκουρτ

Καγισμάν

Χοροσάν

44

280

272

552

Καραουργάν

Καγισμάν

Χοροσάν

35

221

215

436

Καρς

Καρς

Καρς

68

367

318

685

Κετσεβάν

Καγισμάν

Καγισμάν

27

105

122

227

Κεσάρ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

52

215

185

400

Κιζίλ-Κιλισέ

Καγισμάν

Χοροσάν

30

259

233

492

[Κιόρογλου]

Καγισμάν

Χοροσάν

Κονκ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

57

272

278

550

Λάλ-Ογλού

Καρς

Σογκανλούκ

95

320

300

620

Μαγαρατζίκ

Καρς

Καρς

75

506

526

1032

Μαχσουρτζήκ

Καρς

Καρς

46

237

197

434

Μετζινκέρτ

Καγισμάν

Χοροσάν

73

419

420

839

Μερενές

Όλτι

Όλτι

36

213

214

427

Μετζετλή

Καγισμάν

Χοροσάν

42

329

318

647

Μουζαρέτ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

60

218

197

415

Μπαγδάτ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

22

140

117

257

Μπαρδούς

Όλτι

Όλτι

67

312

302

614

Μπεμπερέκ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

83

439

404

843

Ναριμάν

Όλτι

Όλτι

73

270

287

557

Δεμίρ-Καπότ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

44

165

158

323

Διβίκ

Καρς

Σογκανλούκ

90

378

348

726

Δορτ-Κιλισέ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

38

181

156

337

Όλουχλη

Καγισμάν

Καγισμάν

84

341

307

648

Όλτι

Όλτι

Όλτι

2

8

8

16

Ορτάκιοϊ

Καγισμάν

Καγισμάν

57

258

249

507

Ουτζ-Κιλισέ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

26

137

105

242

Παντζουρέτ

Όλτι

Όλτι

36

219

229

448

Μπεζιργκέν Κετσήτ

Καρς

Σογκανλούκ

62

254

224

478

Μελιούκ-Μπας

Καρς

Σογκανλούκ

101

374

330

704

Ποσίκ

Όλτι

Όλτι

27

154

142

296

Σαλούτ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

62

289

274

563

Σαλούτ Κάτω

Καρς

Σογκανλούκ

33

112

100

212

Σαράφ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

58

247

211

458

Σινδιζκόμ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

111

499

430

929

Τσιλαχανά

Καγισμάν

Καγισμάν

22

104

115

219

Σουμπατάν

Καρς

Σουραγκέλ

98

358

332

690

[Σούρμπασαν]

Καγισμάν

Χοροσάν

Ταχτακράν

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

65

245

247

492

Τουγιγκούν

Καρς

Σογκανλούκ

77

295

284

579

Τουρκασέν

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

60

280

250

530

Τσαπίκ

Καγισμάν

Καγισμάν

102

441

411

852

Τσατάχ

Καρς

Σογκανλούκ

56

197

136

333

Τσερμίκ

Όλτι

Όλτι

53

353

314

667

Τσιπλαχλή

Καρς

Σογκανλούκ

54

175

195

370

Τοροσχώφ Κάτω

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

51

352

339

691

Φαχρέλ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

33

185

195

380

Χαλήφ Ογλού

Καρς

Καρς

32

200

170

370

Χανάχ Κάτω

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

55

266

209

475

Χάνδαρα

Καγισμάν

Χοροσάν

38

373

272

645

Γαράμ-Βαρτάν

Καρς

Καρς

115

622

608

1230

Χασκίοϊ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

36

206

216

422

Χατζή-Βαλή

Καρς

Σουραγκέλ

73

334

336

670

Χινζιρίκ

Καρς

Καρς

31

140

125

265

Σύνολα:

4275

20231

19180

39411[2][1] Παρατίθεται σε : ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ. 191 έως 194

[2] Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων του Καρς που αναφέρεται στη σελίδα 194 είναι 40.938. Το άθροισμα δεν συμπίπτει με το παραπάνω καθότι ο Μαυρογένης δεν ενέγραψε τα χωριά Γενίκιοϊ , Κιόρογλου και Σούρμπασαν (επ.Χοροσάν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου