ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΡΣ ΚΑΤΑ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1913 ΚΑΙ 1918

ΠΙΝΑΞ XXI[1]

“Εμφαίνων τον Ελληνικόν πληθυσμόν του Κυβερνείου Καρς κατά στοιχεία της Διοικήσεως κατά την 1ην Ιανουαρίου 1913 και τον κατ' εκτίμησιν ελάχιστον τοιούτον κατά το έτος 1918”

Πόλεις, Χωρία

Διοίκησις

Υποδιοίκησις

Ημερολόγιο..

Αριθ. Οικογενειών

Αριθμ. Ανδρών

Αριθμ. Γυναικών

Σύνολο

Κατ' εκτίμησιν 1918

Αζάτ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

93

333

362

695

800

Αλή-Σοφή

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

55

303

264

567

700

Αμπουλβάρτ

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

57

306

282

588

1100

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

16

76

79

155

250

Αρδίστ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

144

500

534

1034

1200

Αρσενιάν

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

21

98

87

185

300

Βαργενές

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

71

335

283

618

850

Βεζίνκιοϊ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

139

510

515

1025

1200

Βερισάν

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

55

248

260

508

600

Γέϊτζα

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

60

255

257

512

700

Γενή-Κιοϊ

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

116

526

503

1029

1600

Γιαγ-Μπασάν

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

82

327

280

607

700

Γιαλαούζ-Τσαμ

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

94

327

316

643

900

Γελ-Κετσμέζ

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

115

360

336

696

800

Μερδενέκ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

40

192

180

372

500

Γκουλιαμπέρτ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

106

469

493

962

2000

Εμιρχάν

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

47

226

198

424

500

Ζάλατζα

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

100

339

338

677

1400

Ζαμζελέκ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

47

189

171

360

450

Ιβάνπολ

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

100

375

425

800

1200

Ισλαμσόρ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

98

334

309

643

700

Καγισμάν

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

10

61

49

110

150

Καμισλή

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

53

246

231

477

500

Καρακλής

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

149

540

562

1102

1250

Καράκουρτ

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

80

345

323

668

900

Καραουργάν

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

55

254

241

495

800

Καρς

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

82

291

216

507

570

Κετσεβάν

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

48

182

193

375

500

Κεσάρ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

59

250

217

467

700

Κιζίλ-Κιλισέ

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

38

281

227

508

650

Κόρογλου

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

32

141

151

292

350

Κονκ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

65

324

296

620

800

Λάλ-Ογλού

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

95

320

300

620

1000

Μαγαρατζίκ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

151

600

570

1170

1300

Μασουρτζίκ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

73

580

300

880

950

Μετζινκέρτ

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

116

504

479

983

1300

Μερενές

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

36

213

214

427

700

Μετζιτλή

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

87

384

395

779

1000

Μουζαρέτ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

79

266

247

513

700

Μπαγδάτ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

22

140

117

257

800

Μπαρδούς

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

67

312

302

614

850

Μπεμπερέκ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

83

439

404

843

1000

Ναριμάν

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

73

270

287

557

850

Δεμίρ-Καπότ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

48

215

210

425

700

Διβίκ

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

90

378

348

726

800

Δορτ-Κιλισέ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

48

212

214

426

750

Όλουχλη

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

112

390

344

734

1000

Όλτι

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

2

8

8

16

150

Ορτάκιοϊ

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

76

264

271

535

750

Ουτζ-Κιλισέ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

37

163

120

283

400

Παντζουρέτ

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

36

219

229

448

600

Μπεζιργκέν Κετσήτ

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

62

254

224

478

700

Μελιούκ-Μπας

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

101

374

330

704

1000

Ποσίκ

Όλτι

Όλτι

27

154

142

296

450

Σαλούτ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

76

330

311

641

850

Σαλούτ Κάτω

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

33

112

100

212

500

Σαράφ

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

75

286

255

541

750

Σινδιζκόμ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

111

499

430

929

1200

Τσιλαχανά

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

27

120

104

224

300

Σουμπατάν

Καρς

Σουραγκέλ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

98

358

332

690

850

Σουρμπασάν

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

38

226

211

437

550

Ταχτακράν

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

75

312

263

575

750

Τουγιγκούν

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

77

295

284

579

800

Τουρκασέν

Αρδαγκάν

Γκιόλιας

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

90

350

330

680

1000

Τσαπίκ

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

113

487

540

1027

1400

Τσατάχ

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

56

197

136

333

600

Τσερμίκ

Όλτι

Όλτι

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 39-43

53

353

314

667

850

Τσιπλαχλή

Καρς

Σογκανλούκ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

54

175

195

370

800

Τοροσκώφ Κάτω

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

51

352

339

691

800

Φαχρέλ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

33

185

195

380

800

Χαλήφ Ογλού

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

64

400

391

791

900

Χανάχ Κάτω

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

55

266

209

475

1000

Χάνδαρα

Καγισμάν

Χοροσάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

66

428

306

734

850

Γαράμ-Βαρτάν

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

195

752

730

1482

1600

Χαζναδάρ (συνοικ.)

Καγισμάν

Καγισμάν

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες XVII, XX

24

65

67

130

140

Χασκίοϊ

Αρδαγκάν

Αρδαγκάν

Ημ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. Κεφ. IV σ. 15-18

36

206

216

422

500

Χατζή-Βαλή

Καρς

Σουραγκέλ

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

73

334

326

660

1000

Χινζιρίκ

Καρς

Καρς

Ημερ. Κυβ. Καρς εκδ. 1913 πίνακες Ι, ΙΙ

35

170

160

330

500

Σύνολα:

5456

23460

21977

45435

62660[2]

«Σημειώσεις: Το ανωτέρω σύνολον των 58.010 ψυχών απετελούσε το ελάχιστον σύνολον των μονίμων Ελλήνων του Κυβερνείου κατά την 1ην Ιανουαρίου 1913, δοθέντος ότι ο πληθυσμός των διοικήσεων Αρδαγκάν και Όλτι υπολογίζονται βάσει στοιχείων του έτους 1907.

Εις το ανωτέρω ποσόν, δέον να συμπεριληφθή και η κατ’ ελάχιστον, ποσότης 8.000-10.000 προσωρινών κατοίκων Ελλήνων προσφύγων εκ Τουρκίας, διαμενόντων εις διάφορα χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά την 1ην Ιανουαρίου του έτους 1918 θα ανήρχετο εις 70.000 ψυχάς περίπου.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν πίνακα, όστις εμφανίζει ολόκληρον τον πληθυσμόν του Κυβερνείου Καρς την 1ην Ιανουαρίου 1913 βάσει των στατιστικών στοιχείων της Διοικήσεως του Κυβερνείου, δημοσιευθέντων εις το ημερολόγιον του Κυβερνείου εκδόσεως του έτους 1913»[3].[1] Παρατίθεται σε : ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ. 197 έως 199

[2] Εμφαίνεται από λάθος[Μαυρογένης] στην πρόσθεση ο αριθμ. 58.010

[3] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ. 200

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου