ΤΣΑΤΑΚ

Τσατάκ , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

ΝΔ του Καρς, στο μέσον περίπου της διαδρομής της οδού Σελήμ- Σαρίκαμις.

Είχε 600 Έλληνες κατοίκους καταγόμενους από την Αργυρούπολη, που συντηρούσαν εκκλησία και διτάξιο σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Κεντρικό και Τέρπυλλο Κιλκίς, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, τη Φλώρινα και τις Σέρρες κ.α.

Τσατάχ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Τσατάχ

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Σογανλούγ

Αριθμός οικογενειών: 33

Αριθμός ανδρών: 176

Αριθμός γυναικών: 149

Σύνολο : 325

Τζιατάχ[3]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 30 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 338 κατοίκους, προελθόντες εκ της Επαρχίας Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο Κωνσταντίνος Αναστασιάδης και Ιωάν. Καλαϊτζίδης. Τσιαταχλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Φλώριναν, αντιπροσωπευτικός των τύπος Ελληνικής λεβεντιάς ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης, έφεδρος αξιωματικός ιππικού του Τσαρικού στρατού, ήδη συνταξιούχος εργολάβος Δημοσίων Έργων, θυγάτηρ του είναι καθηγήτρια και υιός Θεοφάνης , νομοκτηνίατρος.

Τσατάχ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 50

Αριθμός ανδρών: 197

Αριθμός γυναικών: 136

Σύνολο : 333

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 600

Τσατάκ[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Τζατάχ: 345

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60): Τηβήκ, εκ Κιαλκίτ.Εκπαιδευτική κατάστασις ομοία τη του άνω χωρίου [Σχολείον κυβερνητικόν μεθ’ ενός δια τα Ρωσσικά διδασκάλου] Κάτοικοι : 345

Τσατάχ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 500

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Τσιαδάχ ή Τσατάχ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 70

Ελληνικός πληθυσμός: 500

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών αριθ. 41-51 [Τσατάχ α/α 45] τα εγκατέλειψαν. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν. Οι εκκλησίες τους ερημώθηκαν.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 411

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 443

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου