ΧΑΝΔΑΡΑ

Χάνδαρα( Handere, Χάντερε)[1], Διοίκησης Καγισμάν(Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Αποστάσεις : 15 χλμ ΝΔ του Σαρίκαμις, στο δρόμο προς Καράουργκάν

Χωριό με 850 Έλληνες κατοίκους που συντηρούσαν σχολείο και εκκλησία. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκοθέα, Ροδολείβος και ΣΣ Αγγίστας Σερρών, Κάτω Κλεινές Φλώρινας και Σταυροχώρι Κιλκίς.

Χάνδερε[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Χάνδερε

Διοίκησις: Καγισμάν

Υποδιοίκησης: Χοροσάν

Αριθμός οικογενειών: 37

Αριθμός ανδρών: 231

Αριθμός γυναικών: 221

Σύνολο : 452

Χάντιαρε ή Χαν-Δερέ[3]

Χωρίον της Επαρχίας του Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 10 χλμ . Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 734 κατοίκους, προελθόντας εκ Σεβαστείας. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο Θεόδωρος Ξενοδοχίδης (διέμενεν εις Κομοτηνήν) και ο Ιωάννης Κοιμίσης. Χάντιαρελήδες είναι εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην, Αθήνας, εις Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Αγγίστης Σερρών και εις Ροδολείβος Σερρών.

Χάνδαρα[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 66

Αριθμός ανδρών: 428

Αριθμός γυναικών: 306

Σύνολο : 734

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 850

Χάνδαρα[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Χανδαριά: 450

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χανδαριά, εκ Σεβαστείας, σχολ. εκκλ. και διδάσκαλος δια την Ρωσσικήν. κάτοικοι : 598

Χαντερέ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 810

Χάνδερε

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 600

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Χανδερέ ή Χάνδερε

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 55

Ελληνικός πληθυσμός: 600

Παρατηρήσεις: Διέσωσαν ελάχιστα. Οι κάτοικοι κατέφυγαν στην Αλεξανδρούπολη (Gumri), Στο Ροστόφ, Σταυρούπολη κ.ά.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 413

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 449

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου