ΤΣΙΠΛΑΚΛΙ

Τσιπλακλί (Ciplakli) , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Αποστάσεις : 13 χλμ από το Σελίμ (ΝΔ του Καρς)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το Τσιπλακλί, μαζί με το Γκιουλεπέρτ, ήταν το αρχαιότερο χωριό της περιοχής Καρς-Αρνταχάν, χτισμένο το 1818-1830 από έλληνες της Χαλδίας. Στις αρχές του 20ου αι. είχε 800 περίπου κατοίκους, που συντηρούσαν εκκλησία και διτάξιο γυμνάσιο.

Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Παλιό Αγιονέρι, Κεντρικό, Αγίους Αποστόλους και την πόλη του Κιλκίς, Φίλυρο Θεσσαλονίκης, Πάργα Πρεβέζης, Κάτω Κλεινές και Νέο Καύκασο Φλώρινας.

Τσιπλαχλή[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Τσιπλαχλή

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Σογανλούγ

Αριθμός οικογενειών: 40

Αριθμός ανδρών: 143

Αριθμός γυναικών: 165

Σύνολο : 308

Τσίπλαχλη[3]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περίπου 37 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 370 κατοίκους, προελθόντας εκ Μεσοχαλδίας. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο ιεροδιδάσκαλος Ιωάννης Ιωαννίδης και ο Σταυριανός Γ. Μυρωνίδης. Τσιπλαχλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Παλαιό Αγιονέρι και Αγ. Αποστόλους Κιλκίς.

Τσιπλαχλή[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 54

Αριθμός ανδρών: 175

Αριθμός γυναικών: 195

Σύνολο : 370

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 800

Τσιπκακλί[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Τζηπλαχλή: 335

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60): Τζηπλαχλή, εκ Μεσοχαλδίας. Σχολείο εκκλ. μεθ’ ενός διδασκάλου δια τα Ρως. Κάτοικοι : 355

Τσιπλάχλι[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 560

Τσιπλαχλή

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 355

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Τσιπλαχλή ή Τζηπλαχλή

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 80

Ελληνικός πληθυσμός: 355

Παρατηρήσεις: Βιάστηκαν γυναίκες και κορίτσια από τους γείτονες Τούρκους και τον τουρκικό στρατό.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 412

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 447

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου