1926 ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η περιπέτεια ένταξης των Καυκάσιων στους «ανταλλάξιμους» και οι «εκτιμητικές επιτροπές» , μέσα από άρθρα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» των ετών 1926-1927

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΚΑΥΚΑΣΟΥ

εφ. «ΕΜΠΡΟΣ», 19/6/1926, σελ. 2

Χθες υπεγράφη υπό του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας Συντακτική Απόφασις, δι ης οι εκ Καυκάσου ελθόντες εις την Ελλάδα πρόσφυγες εξομοιούνται προς τους ανταλλαξίμους, θα δοθή δε και εις αυτούς το ποσοστόν, το οποίον ωρίσθη και δια τους λοιπούς ανταλλαξίμους.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 23/6/1926, σελ. 4

ΑΘΗΝΑΙ23-Εδημοσιεύθη συντακτική απόφασις, καθ ην ομογενείς Έλληνες προερχόμενοι εκ των νυν Τουρκοκρατούμενων περιφερειών των νομών Καρς και Αρταχάν του Καυκάσου, οι αφιχθέντες εν Ελλάδι από της 17ης Οκτωβρίου 1912 και εντεύθεν εξομοιούνται με τους ανταλλαξίμους τοιούτους καθόσον αφορά την εν γένει αστικήν και αγροτικήν εγκατάστασιν και την εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους αποζημίωσίν των έναντι της εν Τουρκία εγκαταλειφθείσεις περιουσίας των.

ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 22/12/1926, σελ. 3

Κατηρτίσθησαν αι εκτιμητικαί επιτροπαί των αποζημιώσεων των δικαιούχων ανταλλαξίμων καυκασίων. Η επιτροπή των κοινοτήτων Καρς, Αρδαχάν, Όλτις , Καγισμάς, Γιαρή-Καμίς και Αρταβάν με έδραν την Θεσσαλονίκην κατηρτίοσθη εκ των κκ Ανδρέου Σαραφίδη, Πέτρου Λαμπριανίδη και Πλάτωνος Ουνουφριάδου. Η επιτροπή των κοινοτήτων Βερισιάν, Κάτω Σαλούτ και Τσιρμίν, με έδραν την Μπάνιτσαν Φλωρίνης κατηρτίσθη εκ των κκ Θεοφ. Μαντραντζή, Συμ. Χαρκαντίδη και Γ. Σιδηρόπουλο. Καταρτίζονται οσονούπω και αι επιτροπαί των άλλων περιοχών.

ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 23/12/1926, σελ. 5

Συμπληρούνται αι εκτιμητικαί επιτροπαί δια τας αποζημιώσεις των Καυκασίων. Η επιτροπή των κοινοτήτων Αζάτ και Ισλάμζόρ με έδραν την Κάτω Νεβόλιανην της Φλωρίνης απηρτίσθη εκ των κκ Α. Παυλίδη, Σπ. Σιδηροπούλου και Ν. Παυλίδη. Η επιτροπή των κοινοτήτων Γέϊτζα και Χιτζιρίκ με έδραν την Φλώριναν κατηρτίσθη εκ των κκ Ι. Κοσκοσά, Κ.Λαιβασά και Γ. Παντερίδη. Η επιτροπή της κοινότητας Ναριμάν με έδραν την Δόλιανην της Βερροίας κατηρτίσθη εκ των κκκ Σ. Χαραλαμπίδη, Ηρ. Αθανασιάδη και Π. Αθανασιάδη.

ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 25/12/1926, σελ. 7

Συμπληρούνται αι εκτιμητικαί επιτροπαί δια τας αποζημιώσεις των δικαιούχων Καυκασίων. Η Επιτροπή των Κοινοτήτων Μετζιλή και Αρσενέκ με έδραν την Μούσγαν της Δράμας απηρτίσθη εκ των κ. κ. Ανδρ. Χαραλαμπίδου, Σπ. Γεωργιάδου και Ι. Παντελίδου και με αναπληρωματικούς τους κ. Θεοφ. Παπαδόπουλον, Θεόδ. Μιχαηλίδην και Αβραάμ Αδαμίδην.

Η Εκτιμητική Επιτροπή της Κοινότητος Αμπουλβάρτ με έδραν το Θρυλλώριον της Κομοτινής απηρτίσθη από τους κκ Στεφ. Δημαρχίδην, Λαζ. Ξενοδοχίδην και Μιχ. Αφεντουλίδην με αναπληρωτάς τους κ. Γ. Παπαδόπουλον, Ν. κακουλίδην και Π. Αβραμίδην.

Η Επιτροπή των Κοινοτήτων Σιραχανέ και Ιβαμπόλ (Μουλά Μουσταφά) με έδραν την Βερλάτζαν Θεσσαλονίκης απηρτίσθη εκ των κ.κ. Γιανουλίδου, Ι. Αντωνιάδου και Ι. Χαλίδου με αναπληρωτάς τους Θεοφ. Σιδηρόπουλον, Κυρ. Μωϋσίδην και Γ. Μιχαηλίδην.

Η Επιτροπή των Κοινοτήτων Καρακουρούτ και Σακ με έδραν το Καρατσαλή Δράμας απηρτίσθη εκ των κκ Σαβ. Νικολαϊδου, Χαρ. Κανατίδου και Ν. Δημητριάδου με αναπληρωτάς των τους Γ. Χαραλαμπίδην, Κ.Π. Χαραλαμπίδην και Ηλ. Αθανασιάδην.

Η Επιτροπή της Κοινότητος Σουμπατάν με έδραν το Χρασταλή του Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κκ Φ. παρασκευοπούλου, Θεοφ. Αϊνατσίδου και Γ. Αβραμίδου με αναπληρωτάς τους κ. Αλ. Παπασκευόπουλον , Φ. Σολωμονίδην και Π. Αλεξανδρίδην.

Αι Επιτροπαί Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 27/12/1926, σελ. 3

Εξακολουθεί η συμπλήρωσις των εκτιμητικών Επιτροπών των δικαιούχων Καυκασίων. Η επιτροπή της κοινότητος Γιολ-Κετσμέζ με έδραν την Βοστοράνην Φλωρίνης απηρτίσθη εκ των κκ Ηλ. Θεοδωρίδου, Αν. Φαχωρίδου και Λαζ. Ιωαννίδου με αναπληρωτάς τους κ. Σαβ. Ζημπερίδην, Γ. Λαζαρίδην και Θεμ. Εμπειρίδην.

Η επιτροπή των κοινοτήτων Χαλίφ-ογλή, Τεκνελή και Τουιγούν με έδραν Σαρηγκιόλ του Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κκ Αντ. Τοσουνίδου, Θεοδ. Μπεχλιβανίδου και Δ. Ευαγγελίδου με αναπληρωτάς τους κκ Β. Αναστασιάδην, Σαβ. Αβραμίδην και Αλ. Ιωσηφίδην.

Η επιτροπή της κοινότητος Πελήκ Μπάλ με έδραν τον Νέον καύκασον Φλωρίνης απηρτίσθη εκ των κκ Χ. Παλαμά, Ευθ. Αλεξιάδου και Γ. Πολατίδου με αναπληρωτάς τους κκ Απ. Ασλανίδην, Μ. Ηλιάδην και Π. Σολωμονίδην.

Η επιτροπή της κοινότητας Λάλογλου με έδραν τον Σταθμόν Φλωρίνης απηρτίσθη εκ των κκ Ν. Πετανίδου, Γ. Ατματζίδου και Σαβ. Κοϊμτζίδου με αναπληρωτάς τους κ. Σ. Χρυσοχοϊδην, Π. Αλευρίδην και Θ. Καραγκιοζίδην.

Η επιτροπή των Κοινοτήτων Μελερενίς Κετσιβάν και Ποσίκ με έδραν τα Σέρβια της Κοζάνης απηρτίσθη εκ των κ. Χαρ. Κυριακίδου, Θεοδ. Αμπατζίδου και Παν. Φαχαντίδου με αναπληρωτάς τους κ. Κ. Ασλανίδην, Στυλ. Κουμπουλίδην και Θεοφ. Σιδηρόπουλον.

Η επιτροπή της Κοινότητος Αρτός με έδραν το Χέρσοβον του Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κ. Β. Βασιλειάδου, Γρ. Εφραιμίδου και Ιωσήφ Χρυσοφορίδου με αναπληρωτάς τους κ. Ν. Ιακωβίδην, Κ. Σαβίδην και Σαβ. Κωνσταντινίδην.

Αι Επιτροπαί Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 28/12/1926, σελ. 3

Εξακολουθεί η συμπήρωσις των εκτιμητικών επιτροπών των δικαιούχων Καυκασίων. Η επιτροπή των Κοινοτήτων Τσιπλαχλή και Αληρχάν με έδραν το Κιλκίς, απηρτίσθη εκ των κκ Ι. Ανθυμίδου, Π. Μωϋσίδου και Ν. Αλεξανδρίδου με αναπληρωτάς τους κ. Λαζ. Τερζίδην , Κυρ. Τυλγκερίδην και Ι. Αγτζίδην.

Η Εκτιμητική Επιτροπή της Κοινότητος Κιζίλ με έδραν την Λάτσισταν της Δράμας απηρτίσθη εκ των κ. Σταύρου Εμμανουηλίδου, Ν. Παναγιωτίδου και Ιωσήφ Αθανασιάδου με αναπληρωτάς τους κ. Ι. Μοναστηριάδην, Ελ. Γρηγοριάδην και Λ. Θεοδωρίδην.

Η Εκτιμητική Επιτροπή της Κοινότητος Πεζιρκιάν-Κετσίτ με έδραν το Ιλεσλή της Κοζάνης απηρτίσθη εκ των κ. Στ. Πανταχίδου, Π. Κυνηγοπούλου και Β. Παπαδοπούλου με αναπληρωτάς τους κ. Κ. Κυνηγόπουλον, Γ. Ταχτσίδην και Κυρ. Γαβριηλίδην.

Η Εκτιμητική Επιτροπή των Κοινοτήτων Τσιβίκ και Τσιαντάλ με έδραν την πόλιν Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κ. Π.Κοκαλίδου, Χαρ. Βασιλειάδου και Αλ. Σιδερίδου, με αναπληρωτάς τους κ. Ι. Φραγκόπουλον, Αν . Παντελίδην και Ν. Σιδηρόπουλον.

Η Εκτιμητική Επιτροπή της Κοινότητος Σαλούτ (Υπ/σεως Αρδαχάν) με έδραν το Βαρθωλόν Φλωρίνης απηρτίσθη εκ των κ. Α. Γυμνουπούλου, Ευστ. Κατσικαρίδου και Ι. Γ. Κοτανίδου με αναπληρωτάς τους κ. Λ. Αρχιμήδην , Αν Κοεμτζίδην και Ι. Παργοσίδην.

Αι Επιτροπαί Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 29/12/1926, σελ. 5

Εξακολουθεί η συμπήρωσις των εκτιμητικών επιτροπών των Καυκασίων. Η εκτιμητική επιτροπή της κοινότητος Τοροσκέβ με έδραν την πόλιν Αικατερίνην απηρτίσθη εκ των κ. Πέτρου Κοριπίδου, Γ. Κολουμπαρίδου και Θεοδ. Σακουτλάνίδου με αναπληρωτάς τους κ. Ιορδ. Παπαδόπουλον , Γ. Ραφαηλίδην και Νεοκλή Παπαδόπουλον.

Η εκτιμητική επιτροπή της Κοινότητος Μουζιγκέρτ με έδραν την Ολυμπιάδα Ελασσώνος απηρτίσθη εκ των κ. Χριστοφ. Τσέρτικ, Αν. Χατζιτίδου και Μωϋσή Αμανίδου με αναπληρωτάς τους Παντ. Ταμουρίδην, Θεοδ. Γεωργιάδην και Θεοδ. Τσαμνοσίδην.

Η εκτιμητική επιτροπή της Κοινότητος Κονκ με έδραν το Πατορός Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κ. Ιωσήφ Καλπακίδου, Παν. Τσιρανίδου και Ι. Χαβιτίδου με αναπληρωτάς τους κ. Ι. Πολυχρονιάδην, Ι. Ιωαννίδην και Κυρ. Τριανταφυλλίδην.

Η εκτιμητική επιτροπή της Κοινότητας Χανάχ με έδραν την Τόπλιανην Βερροίας απηρτίσθη εκ των κ. Γ. Αδαμίδου και Κυρ. Θεοφυλακτίδου με αναπληρωτάς τους κ. Αβραάμ Αποστολίδην, Ν. Αμυρίδην και Ι. Ζεογαρίδην.

Η εκτιμητική επιτροπή των Κοινοτήτων Τερτ-Κιλισέ και Κερτενίκ με έδραν τον Άγιον Γεώργιον Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κ. Στυλ. Κωνσταντινίδου, Κ. Πετρίδου και Λαζ. Γρηγοριάδου με αναπληρωτάς τους κ. Στυλ. Στεφανίδην, Κυρ. Κουντουνίδην και Αθα. Αθανασιάδην.

Η εκτιμητική επιτροπή της Κοιότητος ΧάσκιοΪ με έδραν το Άνω Αποστολάρ Κιλκίς απηρτίσθη εκ των κ. Ιακ. Μυρωνίδου, Μηνά Σιδηροπούλου και Ιορδ. Αλμασίδου με αναπληρωτάς τους κ. Ιωσήφ Μιχαηλίδην, Γερ. Αναστασιάδην και Ισάκ Παπαδόπουλον.

Η εκτιμητική επιτροπή της Κοινόπτητος Γιάνσταροι με έδραν την Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης απηρτίσθη εκ των κ. Ν. Πλημμυρίδου, Ιερ. Ιωαννίδου και Παύλου Παρασκευαϊδου με αναπληρωτάς τους κ. Μιχ. Χριστοδουλίδην, Κ. Αυγίδην και Δ. Εξιξίδην.

Η εκτιμητική επιτροπή της κοινότητος Ντεμίρ –Καπού με έδραν την Επισκοπήν Εδέσσης απηρτίσθη εκ των κ. Ι. Παραστατίδου, Χρ. Γ. Δημητριάδου και Ν. Π. Συμεωνίδου με αναπληρωτάς τους κκ Α.Π. Γαβριηλίδην , Ι. Παπαδόπουλον και Λαμπρτ. Λαζαρίδην.

ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 6/1//1927, σελ. 5

Αι εκτιμητικαί επιτροπαί των καυκασίων θες/νίκης προχώρησαν αρκετά εις τον έλεγχον των υποβαλλομένων δηλώσεων των δικαιούχων. Το έργον όμως παρακωλύεται από την έλλειψιν επαρκών γραφείων. Και θα ηδύνατο να εξουδετερωθή η έλλειψις αύτη, του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων καταβάλλοντος το αναγκαίον ποσόν, δια την πρόσληψιν εμμίσθων γραφέων.

Ο Σύλλογος Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 15/1//1927, σελ. 3

Ο Κεντρικός Σύλλογος Καυκασίων ανακοινοί, ότι το έργον των Εκτιμητικών Επιτροπών όλων των περιφερειών εξελίσσεται ομαλώς. Εντός ολίγου θα έχη περαιωθή τεθή το όλον έργον.

ΟΙ Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 20/1//1927, σελ. 5

Το έργον των εκτιμητικών επιτροπών των Καυκασίων εξακολουθεί αλματωδώς. Δηλώσεις ενκαταλειφθείσης περιουσίας υποβάλλει και ο αγροτικός κόσμος των Καυκασίων, όστις ζητεί συμψηφισμόν των προς την ΕΑΠ χρεών του. Αι εκτιμητικαί επιτροπαί προβαίνουν κατά προτίμησιν εις την εκτίμησιν των αστικώς εγκατεστημένων δικαιούχων.

ΟΙ Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 26/1//1927, σελ. 3

Κατ’ ανακοίνωσιν του προέδρου του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων κ. Μαντρατζή, όστις περιώδευσεν εσχάτως ολόκληρον την περιφέρειαν Κιλκίς, αι πρωτοβάθμιαι εκτιμητικαί επιτροπαί εντός μηνός περαιώνουν το ανατεθέν αυταίς έργον.

Υποβάλλεται μήνυσις

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 26/1//1927, σελ. 3

Ο Κεντρικός Σύλλογος Καυκασίων υποβάλλει κατ’ αυτάς μήνυσιν εναντίον των απογραφέων , οίτινες διενήργησαν την απογραφήν των εγκαταλειφθεισών περιουσιών των εν Κιλκίς και τη περιφερεία τούτου Καυκασίων. Οι απογραφείς ούτοι , όχι μόνο εγένοντο παραίτοι της εκπροθέσμου υποβολής των περιουσιακών των δηλώσεων, αλλά και εμείωσαν υπερβολικώτατα και αδικώτατα το αναγραφέν εις τας υποβληθείσας δηλώσεις των δικαιούχων ποσόν.

Οι πρόσφυγες Φλωρίνης

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 6/2//1927, σελ. 5

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Καυκασίων κ. Μανδρατζής μας ανεκοίνωσεν , ότι το έργον των εκτιμητικών επιτροπών ανά την περιφέρειαν Φλωρίνης βαίνει εν τω περατούσθαι. Το μόνον όπερ επιβάλλεται προς πρόληψιν πάσης προστριβής είναι η διανομή των γαιών. Ωσαύτως δέον όπως ληφθή πρόνοια δια την εξαγοράν εκ μέρους του Κράτους των γαιώ ν, εφ ων συνέστη ο Προσφυγικός συνοικισμός του σταθμού Φλωρίνης, διότι ο κύριος των γαιών τούτων, Αλβανός την εθνότητα, έλαβεν την άδειαν της εκποιήσεως.

Θα είνε δε μέγα αδίκημα να πεταχθούν εις τον δρόμον 80 προσφυγικαί οικογένειαι αίτινες αποτελούν τον συνοικισμόν τούτον.

Αι Εκτιμηταί Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 21/2//1927, σελ. 3

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου κ. Μαντρατζής ανεχώρησε δια την περιφέρειαν Κιλκίς, όπως παρακολουθήση εκ του σύνεγγυς το έργον των πρωτοβαθμίων Εκτιμητικών Επιτροπών των Καυκασίων της ως άνω περιφερείας, όπερ όσον ούπω περατούται.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 19/3//1927, σελ. 3

Εάν υπάρχουν δικαιούχοι Καυκάσιοι μη υποβαλόντες εισέτι τας δηλώσεις αποζημιώσεως των Κοινοτήτων Χανάχ, Ταχταγράν, Τιαλαρός-Τσαμ, Καραουργάν, Τιβίχ και Τσατάχ , Τσιπλαχλή-Αμιχράν, Αρτός, Χασκιοϊ-Βαγδάς, Βαρκενές, Βεζίν-Κιόϊ και Πεπερέκ πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν ταύτας πριν η διαταχθήη κατάργησις των επιτροπών τούτων διότι ως γνωστόν έχουσιν ήδη παραδώσει αι άνω επιτροπαί τα πρακτικά μετά των σχετικών εκτιμητικών αποφάσεων εις τα αρμόδια Γραφεία Ανταλλαγής.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 21/3//1927, σελ. 3

Ο Κεντρικός Σύλλογος Καυκασίων δι αιτήσεώς του προς το υπουργείον Γεωργίας εζήτησε την σύστασιν εν Θεσσαλονίκη Επαρχιακής Επιτροπής προς εκδίκασιν των μετά την κατάργησιν των εκτιμητικών Επιτροπών υποβληθησομένων δηλώσεων αποζημιώσεων Καυκασίων.

Άλλη διαμαρτυρία

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 4/4//1927, σελ. 3

Ο Πρόεδρος της εκτιμητικής επιτροπής Βερισάν και Τσερμίκ Καυκάσου της εδρευούσης εις Μπάνισταν Φλωρίνης υπέβαλεν εις το υπουργείον Γεωργίας διαμαρτυρίαν κατά του Προϊσταμένου του Γραφείου Ανταλλαγής κ. Αλεξανδρόπουλο, όστις αφήρεσε τα πρακτικά και την σφραγίδα της επιτροπής χωρίς να κοινοποιήση απόλυσιν τινά του υπουργείου.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 19/4/1927, σελ. 3

Το ενταύθα Γραφείον Ανταλλαγής απέστειλε προς το Υπουργείον Γεωργίας, μετά την διεκπεραίωσιν τούτων, τα πρακτικά 30 Εκτιμητικών Επιτροπών της περιφερείας Καρς. Εντός δε της εβδομάδος αποστέλλονται και τα υπόλοιπα της άνω περιφερείας.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 3/6/1927, σελ. 3

Ο Κεντρικός Σύλλογος Καυκασίων πληροφορείται εξ Αθηνών ότι καταρτίζεται υπό του υπουργείου Γεωργίας Νομοσχεδίου αφορών τας αποζημιώσεις των εκ Καρς και Αρδαχάν δικαιούχων Καυκασίων, των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων αρχίζει εντός ολίγου.

Δηλώσεις Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 23/6/1927, σελ. 5

Εις την Εκτιμητικήν Επιτροπήν Κιλκίς υπέβαλον υπευθύνους δηλώσεις οι εξής Καυκάσιοι:

Ηλ. Αρφυροπούλου, Κ. Δαμιανίδης, Γ. Ιωαννίδης, Ις. Κουρτίδης, Α. Κοτσίδης, Ι. Σάρρος, Γ. Χαριτίδης, Ι. Καϊκαρίδης, Ευθ. Λαβασάς, Γ. Σιταρόπουλος, Λ. Σιταρίδης, Α. Εμμανουηλίδης, Β. Τοπάλωφ, Χ. Πετρίδης, Χ. Ιωαννίδης, Ι. Νικοπαλιτίδης, Γ. Αυγιτίδης, Δαμ. Χ’’Λαζαρίδης, Ειρήνη Χαριτοπούλου, Σοφία Πιτοπούλου, Κ. Κυριακίδης, Μωϋσής Παπαδόπουλος, Συμ. Κοτζάλης, Παύλος Αγγελίδης, Παρθένα Φαχουρίδου, Μαρκίνα Σαββίδου, Κ. Σαββίδης, Μωϋσής Χαραλαμπίδης, Αβρ. Καζαντζίδης, Σοφία Τσαγκαλίδου, Μαυροματίδης Αθ, Αγγελική Παπαδοπούλου, Σπ. Γεωργίου, Άννα Καριπίδου, Τερζίδου Τερζίδου, Χ. Τιλκερίδης, Γ. Ψυχίδης και Παρασκευή Ψυχίδου.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 9/9/1927, σελ. 3

Έληξεν ήδη ο καταρτισμός του Μητρώου των εκ Καρς και Αρδαχάν δικαιούχων ανταλλαξίμων. Το εν λόγω Μητρώον απεστάλη ήδη προς εκτύπωσιν στο Εθνικόν Τυπογραφείον.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 12/9/1927, σελ. 3

Η ΠΟΑΔΑ[1] Αθηνών εζήτησε την μη δημοσίευσιν του Μητρώου των εκ Καυκάσου Ρώσσων υπηκόοων προσφύγων, οίτινες έχουν συμπεριληφθή εις ντο καταρτισθέν των Καυκασίων Μητρώον. Κατόπιν μακράς συζητήσεως εις ην έλαβε μέρος και ο πληρεξούσιος των Καυκασίων κ. Ευθυμιάδης απεφασίσθη η διενέργεια αυστηρού ελέγχου προς καθορισμόν των πραγματικών Δικαιούχων, εφ όσον προέρχονται ούτοι εκ μερών, άτινα κατέλαβεν η Τουρκία και ανεχώρησαν εκείθεν μετά την Τουρκικήν κατοχήν.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 3/9/1927, σελ. 3

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, η εκεί ΠΟΑΔΑ είναι αποφασισμένη να παρακολουθήση τους συμπεριληφθέντας εις το Μητρώον Καυκασίων, ίνα μη παρεισφρήσουν εν αυτώ Καυκάσιοι εκ Ρωσσίας, οίτινες δεν συμπεριελήφθησαν εις την συνθήκην της Λωζάννης και συνεπώς δεν δύνανται ν’ αποζημιωθούν εκ της ανταλλαξίμου Μουσουλμανικής περιουσίας.

Οι Καυκάσιοι πρόσφυγες

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 20/9/1927, σελ. 5

Η ΠΟΑΔΑ Αθηνών δια νέου της υπομνήματος προς την επί του Προσφυγικού Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν ζητεί την ακύρωσιν της Συντακτικής αποφάσεως της 14ης Ιουλίου 1926, δι ης εξωμοιώθηκαν προς τους λοιπούς πρόσφυγας και οι εκ των περιφερειών Καρς και Αρδαχάν Καυκάσιοι πρόσφυγες.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 23/9/1927, σελ. 5

Παρά του Υφυπουργείου της Ανταλλαγής απεφασίσθη ο καταρτισμός ειδικής Επιτροπής ιθαγενείας προς έλεγχον των εκ των περιφερειών Καρς και Αρδαχάν Καυκασίων, των μη δικαιουμένων αποζημιώσεως.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 5/10/1927, σελ. 5

Ο υφυπουργός της Ανταλλαγής κ. Μπακάλμπασης, σχετικώς με το Μητρώον των καυκασίων, εδήλωσεν ότι η πραγματοποίησις τούτου εξαρτάται από την έγκρισιν της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, εις την οποίαν παρεπέμφθη δια τα περαιτέρω η επί Παγκάλου εκδοθείσα συντακτική περί πληρωμής των Καυκασίων πράξις.

ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 10/10/1927, σελ. 3

Πιστεύομεν ότι η επί των προσφυγικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα επικυρώση την Συντακτικήν απόφασιν περί καταβολής αποζημιώσεων εις τους Καυκασίους, οίτινες εγκατέλιπον σεβαστάς περιουσίας εις τας τουρκοκρατούμενας περιφερείας του Καρς και Αρδαχάν. Είνε άλλως τε αναμφισβήτητον , ότι και οι Καυκάσιοι δικαιούνται αποζημιώσεως, συμφώνως τη συνθήκη της Λωζάννης, διότι και ούτοι τυγχάνουν ανταλλάξιμοι. Άλλως τε και αυτή η Τουρκική Κυβέρνησις έχει αναγνωρίσει την ανταλλαξιμότητα των εν λόγω προσφύγων εις ους δεν επιτρέπει την εις την πατρίδαν των επιστροφήν.

Αι αποζημιώσεις των Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 12/10/1927, σελ. 5

Εκλήθη επειγόντως εις Αθήνας, κατόπιν τηλεγραφήματος του κ. Ευθυμιάδου, ο κ. Ιασωνίδης, όπως παραστή κατά την συνεδρίασιν της επί των προσφυγικών Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ήτις πρόκειται κατ’ αυτάς να λάβη οριστικάς αποφάσεις περί της αποζημιώσεως των Καυκασίων των περιφερειών Καρς και Αρδαχάν.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 17/10/1927, σελ. 5

ΑΘΗΝΑΙ 17, Παρόντων των βουλευτών κκ Εμμανουηλίδου, Ιασωνίδου, Ευθυμιάδου, Νικολαϊδου, Μουζενίδου, Ανδρεάδου, Γρηγοριάδου, Αμυρά, Μανούση, Αργυροπούλου, Διαμαννοπούλου, Ξανθοπούλου, Παπαδοπούλου, Θεολογίτη, Ευριπαίου, Δούπα, Ζερβού, Συμεόνογλου και Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί του προσφυγικού υπό την προεδρείαν του προέδρου της Βουλής κ Σοφούλη επεκύρωσε το κατατεθέν παρά του αρμοδίου υπουργού Γεωργίας Νομ. Διάταγμα περί ανταλλαξιμότητας των Καυκασίων προσφύγων.

Η πληρωμή των Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 22/10/1927, σελ. 3

Κατ’ εξακριβωμένας πληροφορίας οι Δικαιολύχοι των εκ Καρς και Αρδαχάν Καυκασίων θα συμπεριληφθώσιν εις το Συμπληρωματικόν Μητρώον , του οποίου ο καταρτισμός κατά τα επισήμους δηλώσεις λήγει οριστικώς εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 13/11/1927, σελ. 5

Ο Κεντρικός Σύλλογος Καυκασίων πληροφορείται εξ Αθηνών , ότι ο Πρόεδρος τούτου κ Μανδρατζής εξακολουθεί επιτυχώς τας ενεργείας του προς επίλυσιν των διαφόρων ζητημάτων των Καυκασίων, ιδία δε προς ταχυτέραν καταβολήν των αποζημιώσεων των Δικαιούχων Καυκασίων, οίτινες συμπεριλαμβάνονται εις το Συμπληρωματικόν Μητρώον.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 16/11/1927, σελ. 5

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών του Προέδρου του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων, ήρξατο η αναθεώρησις των περικοπών των εκ Καρς και Αρδαχάν Καυκασίων.

Αι εφέσεις των Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 4/1/1928, σελ. 3

Αι εφέσεις των Καυκασίων θα εκδικάζωνται από την τρίτην δευτεροβάθμιον επιτροπήν.[1] Προσφυγική Οργάνωσις Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου