1920 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ"

Οι «εκ Καυκάσου πρόσφυγες Μακεδονίας» θα ιδρύσουν Σύλλογο για να μεριμνήσει για τα της περιθάλψεως, της εγκαταστάσεώς τους και για μια εποικοδομητική επικοινωνία με τις αρχές και την Κυβέρνηση. Αρχές Νοεμβρίου θα γίνει η Γενική Συνέλευσή τους και θα εκλεχθεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω πρόσφυγες[1]:

Πρόεδρος , Δημ. Ευθυμιάδης

Αντιπρόεδρος, Μιχ. Αναστασιάδης και Παναγ. Κασκαρίδης

Γεν. Γραμματέας, Διομ. Βασιλειάδης

Σύμβουλοι, Αβραάμ Βασιλειάδης, Κωνστ. Γαβριηλίδης, Κυρ. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Αλεξανδρίδης και Ευθύμιος Παπαδόπουλος.

Από τη συνέλευση ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου ο δικηγόρος Σ. Τριανταφυλλίδης[2].[1] Εφ. «Μακεδονία», 11/12/1920 σελ. 2

[2] Γαβριηλίδης Κώστας, ό.π., σελ. 132

& Ο έγκριτος δικηγόρος της Θεσσαλονίκης κ. Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης είχε ανακηρυχτεί ως επίτιμος πρόεδρος των Καυκασίων. (Εφ. «Μακεδονία», 21/12/1920 σελ. 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου