ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1926 ΕΩΣ 1936[1]

Αναλογική

7 Νοεμ. 1926

Πλειοψηφικό

19 Αυγ. 1928

Αναλογική

26 Σεπτ.1932

Ππλειοψηφικό

5 Μαρτ. 1933[2]

Πλειοψηφικό

9 Ιουν. 1935

Αναλογική

26 Ιαν 1936

Ψήφοι

%

έδρες

Ψήφοι

%

έδρες

Ψήφοι

%

έδρες

Ψήφοι

%

έδρες

Ψήφοι

%

έδρες

Ψήφοι

%

έδρες

Α.Αντιβενιζελικοί

Ανεξάρτητοι Βασιλόφρονες

36.504

3,80

4

38.556

3,79

4

Ελευθερόφρονες[3]

151.659

15,7

51

53.958

5,3

1

18.591

1,59

3

25.758

2,26

6

50.137

3,94

7

Ένωσις Βασιλοφρόνων[4]

152.285

14,80

7

Λαϊκοί[5]

195.067

20,29

60

243.543

23,94

19

395.974

33,8

95

434.550

38,07

118

281.597

22,1

72

Συνασπισμός Λαϊκών-Εθνικοριζοσπαστικών [6]

669.434

65,04

287

Εθνικοριζοσπαστικοί[7]

47.698

4,07

6

46.692

4,09

11

Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωσις[8]

253.384

19,89

60

Μεταρρυθμιστικόν Εθνικόν[9]

17.822

1,40

4

Εθνική Ένωσις Ελλάς

505

0,04

0

Εθνικό Ενωτικό Κόμμα[10]

9.870

0,77

0

Σύμπραξις Συντηρητικών

12.661

1,32

3

Β. Βενιζελικοί

Φιλελεύθεροι

350.201

36,43

102

477.502

46,94

178

391.521

33,42

98

379.968

33,29

80

αποχή

474.651

37,26

126

Συντηρητικοί Δημοκρατικοί[11]

15.852

1,56

5

11.494

0,98

2

9.672

0,85

2

αποχή

Προοδευτικοί Φιλελεύθεροι[12]

39.181

3,85

8

97.836

8,35

15

77.254

6,77

10

αποχή

Δημοκρατική Ένωσις-Αγροτοεργατικό[13]

62.260

6,48

17

68.278

6,71

20

69.057[14]

5,89

8

47.460

4,16

13

αποχή

Αγροτιστές[15]

14.302

1,25

5

αποχή

12.333

0,97

4

Παλαιοδημοκρατικοί Κρήτης

13.762

1,08

3

Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί

40.771

4,24

4

20.027

1,97

6

Νέο Φιλελεύθερο Κόμμα

4.350

0,34

1

Φιλελεύθερον Προσφυγικόν

13.798

1,44

4

Εθνικόν Δημοκρατικόν[16]

27.603

2,71

9

Δημοκρατικός Συνασπισμός[17]

53.693

4,21

Γ. Ακαθόριστοι

Κόμμα Ανεξαρτήτων Προσφύγων

17.410

1,82

2

Επαρχιακόν Κόμμα

9.728

1,01

2

Λοιποί Ανεξάρτητοι

16

Δ. Αγροτιστές

Αγροτικοί

47.808

4,97

4

17.042

1,68

0

72.311

6,17

11

20.200

1,77

1

αποχή

Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος[18]

22.985

2,01

2

αποχή

13.006

1,02

1

Ε. Μη Κομμουνιστική Αριστερά

Σοσιαλιστές

1.162

0,12

849

0,07

Αρχειομαρξιστικό Κόμμα

1.148

0,09

0

Κομμουνιστικό Διεθνιστικό Κόμμα[19]

296

0,02

0

Οργάνωση Μπολσεβίκων-Λενινιστών

189

ΣΤ. Κομμουνιστές (ΚΚΕ)

Ε.Μ.Ε.Α.Π.

41.982

4,37

10

14.325

1,41

0

58.223

4,97

10

52.958

4,64

0

98.699

9,59

0

Παλλαϊκό Μέτωπο

73.441

5,76

15[1]ΠΗΓΗ: Στατιστικαί Βουλευτικών εκλογών, 1926,1928 ,1932, 1933, 1935 και 1936 σε: ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΚΕ ΚΑΙ ΑΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΜΕΛΙΟ, Β, ΑΘΗΝΑ, 1979, σελ. 392-393

[2] Στις εκλογές του 1933 οι Λαϊκοί, οι Εθνικοριζοσπαστικοί, οι Ελευθερόφρονες και μια ομάδα αγροτιστών συγκρότησαν την «Ηνωμένην Αντιπολίτευσιν». Οι Φιλελεύθεροι, Συντηρητικοί Δημοκρατικοί(Μιχαλακόπουλος), οι Προοδευτικοί, οι Αγροτικοί του Μυλωνά και οι Εργατοαγροτικοί του Παπαναστασίου συγκρότησαν τον «Εθνικό Συνασπισμό».

[3] Ι. Μεταξάς

[4] Συνασπισμός πρώην Λαϊκών (Ιω. Ράλλης, Γεώργ. Στράτος) και των Ελευθεροφρόνων του Μεταξά

[5] Παν. Τσαλδάρης

[6] Εκλογικός Συνασπισμός των συμπραττόντων Κυβερνητικών (Λαϊκοί Τσαλδάρη, Εθνικοριζοσπαστικοί Κονδύλη)

[7] Κονδύλης

[8] Συνασπισμός των Κονδύλη, Ράλλη, Ιω. Στράτου

[9] Πρώην ¨Μακεδονική Ένωσις» του Σωτ. Γκοτζαμάνη

[10] Το κόμμα του Παν. Κανελλόπουλου

[11] Του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου

[12] Του Γεωργ. Καφαντάρη

[13] Του Αλεξ. Παπαναστασίου. Η Δ.Ε. υπήρχε ως το 1928

[14] Εξ ων 737 σοσιαλιστές

[15] Μυλωνά

[16] Γ. Κονδύλης

[17] Των Γ. Παπανδρέου, Α. Παπαναστασίου και Γ. Καφαντάρη

[18] Ομάδα Σοφιανόπουλου

[19] Τροτσκιστές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου