Σήμερα στο Καρς.......

Κατεδαφίζοντας με εντολή του Ερντογάν το άγαλμα για τη συμφιλίωση Αρμενίας-Τουρκίας πριν ολοκληρωθεί.

Turkey dismantles Armenia reconciliation statue

Sculpture was criticised for overshadowing an Islamic shrine

Children play in front of the statue in Kars. Photograph: Ercument Dasdelen/Anatolian Agency/EPA

Work has begun to dismantle a giant sculpture in the Turkish province of Kars, near the border with Armenia, which was meant to promote reconciliation over the loss of Armenian lives in the first world war.

The 35m stone sculpture, featuring two figures symbolising a single divided human, has been criticised in Turkey for overshadowing an Islamic shrine. On a visit in January, the prime minister, Recep Tayyip Erdogan, called it a "freak".

Artists campaigned to save the monument, and last week a prominent painter was stabbed after a speech condemning the plan to tear it down

αναδημοσίευση από: http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/26/turkey-armenia-reconciliation-statue

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου