Εργάτριες καπνού Ποντοκώμης ζητούν τα ημερομίσθιά τους 19-8-1940

Αίτησις εργατριών Ποντοκώμης

Περί καθυστερήσεως χρημάτων

ημερομισθίων επεξεργασίας καπνού

εν Ποντοκώμη τη 19-8-1940

αρχείο Θανάση Καλλιανιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου