Η πρώτη γενική απογραφή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας -1897- με βάση τη μητρική γλώσσα σε Κars Oblast

αναδημοσίευση από: http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=399

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам
Российской Империи кроме губерний Европейской России

ИТОГО: Мужчины 160.571, Женщины 130.083, Оба пола 290.654

[…]Греческий: Мужчины 16.469, Женщины 16.124, Оба пола 32. 593[………]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου