Kars - Kağızman - Ardahan - Oltu

Διοικητική διαίρεση Kars Oblast[1]

Okrug(sancak)[2]

Kaza sayısı

Alt Birimler(Kazalar) [3]

Kars

5

Merkez(Kars)[4], Soğanlı(Sarıkamış)[5], Şuragel (Argino, bugünkü Demirkent köyü)[6], Zaruşad( merkezi Arpaçay)[7], Ağbaba (merkezi Büyük Tepecik köyü)[8]

Kağızman

3

Merkez(Kağızman)[9], Horasan(merkezi Karakurt köyü-Erzurum Horasan ile karıştırılmamalı)[10], Nahçivan(merkezi Digor köyü- Azerbeycan Nahçivan ile karıştırılmamalı)[11]

Ardahan

4

Merkez(Ardahan)[12], Poshov (merkezi Digur köyü)[13], Çıldır(merkezi Zurzuna köyü)[14], Göle(merkezi Okam, bugünkü Çayırbaşı köyü)[15]

Oltu

2

Merkez(Oltu)[16], Tavusker(merkezi Olur)[17]

Rusların bölgeye hâkimiyetinden sonraki yıllara baktığımızda ise Sarıkamış ve köylerinin nüfus bilgileri aşağıdaki tablolar gibidir.

Tablo5: Bugünkü Sarıkamış İlçesi Köylerinin 1886–1906 Yılları Arasında nüfus İstatistikî Verileri[18]

Sıra

Köy’ün Eski Adı

Şimdiki Adı

Bağlı Olduğu Kaza Adı

Milliyet

NÜFUS 1886 yılı

Hane

Erkek

Kadın

Toplam

3

Çatah

Çatak

Soğanlı

Rum

32

119

113

232

4

Divik

Yayıklı

Soğanlı

Rum

76

254

238

492

6

Yağbasan

Yağbasan

Soğanlı

Rum

47

165

161

326

9

Abulbart

Kurbançayır

Horasan

Rum

34

163

156

319

10

Karaurgan

Karaurgan

Horasan

Rum

36

126

115

241

23

Handere

Handere

Horasan

Rum

40

137

139

276

25

Karakurt

Karakurt

Horasan

Rum

45

171

158

329

32

Köroğlu

Köroğlu

Horasan

Rum

18

45

50

95

33

Mecingert

Micingirt

Horasan

Rum+Kürt

72

232

242

474

34

Meçetli

Mescitli

Horasan

Rum

44

188

143

331

36

Sırbasan

Sırbasan

Horasan

Rum

27

103

95

198

39

Yengiköy

Yeniköy

Horasan

Rum

86

251

240

491

TOPLAM

557

1954

1850

3804[1] Badem Candan , Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, İstanbul,2010, σελ. 32-39

& οι υποσημειώσεις με τις ονομασίες σε ελληνικούς χαρακτήρες και επεξηγήσεις από αντίστοιχη ενότητα σε: Κυνηγόπουλος Κωνσταντίνος, Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Μπεζιρκιάν-Κετζίτ του Καρς, χειρόγραφο σε ΚΜΣ, Θεσσαλονίκη, 1961, σελ. 9, όπου και η ιευκρίνηση: «Τις Επαρχίες διοικούσαν οι Έπαρχοι, τα Τμήματα οι Τμηματάρχες και τις τμηματικές διοικήσεις οι δήμαρχοι (σταρσινί) εκλεγόμενοι από το λαό».

[2] Επαρχίες

[3] Τμήματα

[4] Καρς

[5] Σογανλούκ (ή Σογανλή) με έδρα το χωριό Σαρίκαμις

[6] Σουραγκέλ(ή Σιορεγκιέλ) με έδρα το χωριό Κιζίλ-τσαχ

[7] Ζαρουσιάτ με έδρα το χωριό Γκρεναντέρσκαγια

[8] Αγ-μπαμπά με έδρα το χωριό Αμάσια.

[9] Καγισμάν

[10] Χορασάν (ή Χοροσάν) με έδρα το χωριό Καρακούρτ

[11] Ναχιτσεβάν με έδρα το χωριό Ντιγκόρ

[12] Αρνταχάν

[13] Ποσχόβ με έδρα το χωριό Ντίγρ

[14] Τσαλντίρ με έδρα το χωριό Ζούρζουνα

[15] Γκιόλιας με έδρα το χωριό Οκάμ

[16] Όλτυς

[17] Ταουσκέρ με έδρα το χωριό Ολόρ

[18] Ο πίνακας από την εργασία για Σαρίκαμις : http://sarikamis.meb.gov.tr/dosyalar/sarikamisKartanesi_Sayi1_Tarihte%20Sarikamis.pdf , με πηγή :Badem, ό.π., σελ.300–360, από όπου απομονώθηκαν τα χωριά των Ελλήνων (Rum) του Καρς..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου