Επίσκεψη σε ΚΟΓΚ (KUZUPINARI) Καρς -κατοίκων Δροσάτου Κιλκίς και Καλαμαριάς - Αύγουστος 2001και ένα Video για Κογκ...

3 σχόλια:

 1. theopertsi@gmail.com
  απο την σελιδα www.kuzupinari.net (αναφορα σε ονοματα οικογενιων που εζησαν στο κογκ


  Kuzupınarı Tarihi

  Kuzupınarı gibi Göle’nin köylerinin yarısından fazlasındaGayrimüslim halk yaşamakta idi. Bu köylerin tam olarak kuruluş yıllarıbilinmemektedir. Gayrimüslim mezarlığının büyüklüğü ve yaşadıkları evlerinkalıntılarından faydalanarak Kuzupınarı’ nın çok eski bir köy olduğudüşünülebilir.

  11. Yüzyılda Yunanistan’dan Anadolu’nun kuzeydoğusuna yerleşenRumlar burada zamanla Pontus Rum Devletini kurmuşlardır. Sonra kidönemlerde Osmanlı’nın Anadolu topraklarına gelmesiyle birliktePontus devleti de Osmanlı himayesine girmiştir. Uzun yıllar birlikte vesorunsuzca yaşamışlardır.

  Rusların 1878 yılında Ardahan, Kars ve Batum’ u işgal etmesiyle bubölgeye Doğu Karadeniz’den büyükbir Rum göçü başlamıştır. O yıllarda bir kısım Ermeni’nin yaşadığıKuzupınarı’na da Gümüşhane’den ayrılan Thefilos Pertsinidis,Giorgos Kalpakidis, Fotis Terzenidis, Thomas Moisidis, Nikos Sarridis,Giannis Polixrinidis, Athanasios Tsirampidis ile birlikte yaklaşık 60 ailegelmiştir.
  Her ne kadar Ermeni Terör Örgütleri Hınçaklar ve Taşnakların gölgesindekalmış olsa da Rum halkı Karadeniz’deki gibi Müslüman nüfusla iyigeçimlerini sürdürmüşlerdir.

  Kuzupınarı’ nda uzun yıllar yaşamışlardır. 1917 yılında Rusya’da Komünizmin patlak vermesi ve ihtilal olmasıyla Ruslar Kars veArdahan’ dan çekilmişlerdir. Sonrasında Osmanlı ordusu tekrartopraklarını almak için bu bölgeye harekete geçer.
  Bu esnada da Kuzupınarı ve çevre köylerinde yaşayan tüm Rumlar apar toparhazırlanarak hatta evlerinden hiç bir şey alamayacak kadar hızla,yaşadıkları yerleri terk ederek Batum’ a doğru yol alırlar ve Batumlimanında kendilerini bekleyen gemilerle de önce Selanik’ e ve burdabir süre kaldıktan sonrada Kilkis'e gitmişlerdir. Kuzupınarı’ ndangöç etmiş olan Rumlar ve torunları halen Kilkis’in Drosato köyündeyaşamaktadırlar.

  Kuzupınarı’ nın tamamen boşalmasından sonra, boş kalan köye önceÇiftçi ailesi ve sonrasında Aras aileleri olmak üzere diğer ailelergelerek nüfusu tekrar canlandırmışlardır.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. απο την σελιδα www.kuzupinari.net (αναφορα σε ονοματα οικογενιων που εζησαν στο κογκ


  Kuzupınarı Ημερομηνία

  FazlasındaGayrimüslim οι μισοί από αυτούς ζούσαν σε χωριά όπως Kuzupınarı Gole. Η δημιουργία αυτών των χωριών yıllarıbilinmemektedir πλήρης. Το μέγεθος των μη-μουσουλμανικό νεκροταφείο και εκμεταλλευόμενοι evlerinkalıntılarından Kuzupınarı τους olduğudüşünülebilir ένα πολύ παλιό χωριό.

  11. Αιώνα, βορειοανατολική Ελλάδα, την Ανατολία, το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε από τον χρόνο Πόντου yerleşenRumlar εδώ. Ανατολία μετά την άφιξη των Οθωμανών kidönemlerde birliktePontus ήταν υπό την προστασία του οθωμανικού κράτους. Vesorunsuzca έχουν ζήσει μαζί για πολλά χρόνια.

  Ρώσοι το 1878, Ardahan, Καρς, και Batum 's εισβολή της ελληνικής μετανάστευσης άρχισε büyükbir bubölgeye Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας. Gümüşhane διατίθεται, επίσης, ένα τμήμα των Αρμενίων κατά τη διάρκεια αυτών των ετών yaşadığıKuzupınarı'na Thefilos Περτσινίδης, Γιώργος Καλπακίδης, Φώτης Terzenidis, Thomas Μωυσίδης, Νίκος Sarridis, Polixrinidis Γιάννης, Αθανάσιος Tsirampidis ailegelmiştir με περίπου 60.
  Αν και η Αρμενική τρομοκρατικών οργανώσεων και το Dashnak gölgesindekalmış Hunchaks Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ο μουσουλμανικός πληθυσμός συνέχισε να iyigeçimlerini.

  Έζησε πολλά Kuzupınarı «έτη in. Ο κομμουνισμός στη Ρωσία το 1917 και το ξέσπασμα της επανάστασης που veArdahan Καρς Ρώσους »υποχώρησε από το. Αυτή η περιοχή μετά από τον οθωμανικό στρατό σε δράση για να πάρει tekrartopraklarını.
  Εν τω μεταξύ, όλοι οι Έλληνες που ζουν στα γειτονικά χωριά και φύρδην Kuzupınarı toparhazırlanarak φτάσετε γρήγορα σε οτιδήποτε, ακόμη και τα σπίτια τους, τις θέσεις τους, αφήνοντας Μπατούμι να λάβει το σωστό δρόμο και τα πλοία Batumlimanında τους περιμένουν σε πρώτη φάση, και στη Θεσσαλονίκη για να Kilkis'e στη συνέχεια πήγε και έμεινε burdabir . Έλληνες Kuzupınarı »και τα εγγόνια τους, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι Kilkis'in ndangöç köyündeyaşamaktadırlar Δροσάτο.

  Kuzupınarı εντελώς μετά το εξιτήριο, οι υπόλοιπες οικογένειες του χωριού, συμπεριλαμβανομένου του Αράς μετά την οικογένεια önceÇiftçi και άλλα canlandırmışlardır πληθυσμού ailelergelerek πάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. The history of Kuzupinari Village English  Non-Muslim people were livingin more than half of the Gole’s villages like Kuzupinari’s.Years of establishment of these villages is not known exactly. Taking advantage of the sizeof non-Muslim cemetery and the ruins of their houses, Kuzupinari can be considered as anold village.  İn 11.Century, Greeks whosettled here in northeast Anatolia established Pontic Greek State in thelength of the time. Then with the arrival of the Ottoman’s came, ThePontic Greek State tied to Ottoman Empire and they lived together for manyyears without trouble.  In 1878, with the occupationof Ardahan, Kars and Batum by Russians, a migration of Greek began fromthe Eastern Black Sea region to the area. In those years, ThefilosPertsinidis Giorgos Kalpakidis, Fotis Terzenidis, Thomas Moisidis, NikosSarridis, Giannis Polixrinidis, Athanasios Tsirampidis and about 60 familywho left from Gumushane were settled down to Kuzupinari where someArmenians were living in…  Although the ArmenianTerrorist Organizations overshadowed by the Dashnaks and Hunchaks, theGreek people and the Muslim population continued to live together withouttrouble like the Eastern Black Sea region.  They lived in Kuzupinari formany years. The outbreak of the communist revolution of Russia in 1917,the Russians were withdrawn from Kars and Ardahan. Then the Ottoman armyget into the action for the lands of in this region. In the meantime, allthe Greeks who were living in Kuzupinari and neighboring villageshurriedly prepared even get nothing from their homes and left their placesquickly through to the Batum, first went to Thessaloniki and then Kilkiswith ships waiting for them at the port of Batum. The Greeks whoimmigrated from Kuzupinari and their grandchildren still living in thevillage of Drosato,Kilkis.  After Kuzupinariı completelydischarged, first Ciftci family come back to the empty village and thenAras family and the other families back and exhilarated to thepopulation.

  ΑπάντησηΔιαγραφή