Alper Alp «KARS TARİHİ BAKIMINDAN BİR KAYNAK OLARAK VİLAYET GAZETESİ "KARS"»

KARS TARİHİ BAKIMINDAN BİR KAYNAK OLARAK VİLAYET GAZETESİ "KARS"*

Dr. Alper Alp

Özet

Bu makalede 1883-1917 yılları arasında yayınlanan, Kars Vilayet idaresinin resmi yayın organı olan Kars gazetesi incelenmektedir. Gazetenin yayın politikası, bölüm başlıkları, içeriği tanıtılmıştır. Askeri valiliğin ve Çarlığın daha üst makamlarının talimatları, vilayetteki adli ve idari sistem, eğitim politikası ve müesseseler, ekonomik durum ve faaliyetler, meskûn halkın kültür ve yaşayışı konularında yayınladığı yazılarla gazetenin tarih araştırmaları açısından taşıdığı kaynak niteliği vurgulanmıştır. Bölge ve yerli halk hakkındaki resmî görüşü ortaya koyması bakımından gazetenin bu konudaki bakış açısı ele alınmaktadır.

AS A RESOURCE FOR THE HİSTORY OF KARS PROVİNCE NEWSPAPER "KARS"

Abstract

In this paper; Kars newspaper which is the public broadcasting organization of Kars Provincial Administration and was broadcasted between the years 1883 and 1917 is analyzed. Broadcasting policy of the newspaper, subheading and content are introduced. Resource quality of the newspaper in the sense of instructions of higher authority of military governorship and Czardom, judiciary and administrative system of the province, education policy and institutions, economic situation and activities, culture and living of people and historical researchers of the newspaper were emphasized. Perspective of the newspaper was considered in the sense of presenting political view about people of the district and locals.

Ολόκληρη η μελέτη εδώ:

http://www.tsadergisi.org/Makaleler/864313432_m5.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου