Χωριά με ελληνικό πληθυσμό στο Καρς, 1878-1921πλήρης τίτλος:
Ανδρέας Αθανασιάδης (επιμ.), Χωριά και πόλεις του Καρς όπου εγκαταστάθηκαν και έζησαν ελληνικοί πληθυσμοί κατά τα έτη 1878-1920. Βιβλιογραφικές αναφορές – ανεπεξέργαστα τεκμήρια, Ποντοκώμη 2012
===
το πλήρες κείμενο σε academia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου