Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες»πλήρης τίτλος:
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες». Πόντος, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016


   

1 σχόλιο: